Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on seurannut audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä viime vuoden aikana. Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa eri toimijoita on velvoitettu tarjoamaan tekstityspalvelua.