Next Gamesin kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa ja liiketulos -2,1 miljoonaa euroa.

Vertailukautena eli vuoden 2018 kolmannella kvartaalilla yhtiön liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa ja liiketulos -10,7 miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 42 prosenttia. Huomionarvoista on se, että vertailukaudella lanseerattiin The Walking Dead: Our World -peli.

Analyysipalvelu Factsetin kolmen analyytikon konsensusennuste odotti Next Gamesin kolmannen kvartaalin liikevaihdon olevan 8,2 miljoonaa euroa ja liiketuloksen olevan 1,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen sanoo tiedotteessa, että yhtiö on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin syyskuussa.

”Julkistimme merkintäoikeusantimme, ja siten suunnanmuutosprojektimme viimeisen vaiheen virallisesti alkaneeksi. Olemme vuoden 2019 aikana ensin onnistuneesti tasapainottaneet yhtiön kulurakenteen, uudistaneet toimintamallimme ja projektin viimeisessä vaiheessa käynnistimme suunnitellusti merkintäoikeusannin. Olen erittäin tyytyväinen, että nykyiset omistajamme AMC Networks ja Jari Ovaskainen ovat sitoutuneita yhtiöön ja takasivat 8 miljoonan euron annin täysimääräisesti.”

Yhtiö tiedotti syyskuun lopulla aloittavansa yhteensä noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusannin. Merkintäoikeusanti onnistui ja varat siirtyivät yhtiön tilille katsauskauden jälkeen lokakuussa, jolloin yhtiön kassavarat olivat 10,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi uuden rahoituksen yhteydessä yhtiö uusi 3 miljoonan euron tililimiittinsä.

”Kulumme olivat odotetulla tasolla ja uskomme vahvasti, että pysymme jatkossakin tavoitteessamme kulujen osalta. Liikevaihdon kehitykseen kolmannella neljänneksellä vaikutti pelien käyttäjämäärien lasku”, Huuhtanen sanoo.

Vuoden 2019 näkymät pysyvät muuttumattomina:

”Yhtiö tavoittelee vuoden 2019 aikana maltillista liikevaihdon kasvua vuoteen 2018 nähden, sekä kulurakenteen muutoksen ansiosta pyrkii pidemmällä aikavälillä kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta. Yhtiön kustannussäästöohjelman puitteissa yhtiö odottaa saavuttavansa 550 tuhannen euron säästön kuukausitasolla palkoissa, hallinto- ja tuotekehityskuluissa, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2018 toisen puoliskon kuukausittaiseen keskitasoon.”

Perustana näkymille toimii oletus, jonka mukaan Our World ja No Man’s Land -pelien liikevaihto jatkuu arviolta nykyisellä tasolla. Lisäksi näkymien perustana on tuotekehityksen pysyminen aikataulussa ja onnistuminen vähintään yhden pelin vuosittaisessa julkaisutahdissa.

Julkaistaanko huippusuosittuun sarjaan perustuva peli ensi vuonna?

The Walking Dead: Our World -pelin bruttomyynti on laskenut käyttäjämäärän laskun myötä. Next Games kertoo keskittyneensä pelin ensikokemuksen parantamiseen, jolla on tarkoitus parantaa käyttäjäkokemusta.

Pelin ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User) kuitenkin nousi 56,5 prosenttia vuoden 2018 kolmannelta kvartaalilta. Luku mittaa keskimääräistä myyntiä päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden.

Jos käyttäjäkokemus paranee ja ARPDAU pysyy samoilla tasoilla, yhtiö harkitsee pelin markkinoinnin ”hallittua skaalaamista” ja tavoittelee käyttäjämäärän nostoa.

Next Gamesillä on kaksi projektia, jotka perustuvat kansainvälisesti tunnettuun viihteeseen. Blade Runner -elokuviin perustuvan pelin koemarkkinointivaihe jatkui katsauskaudella. Siinä keskityttiin erityisesti pelin käytettävyyden testaukseen.

Netflixin alkuperäissarja Stranger Thingsiin perustuva peli on etenemässä esituotannon loppuvaiheeseen. Pelien kehitysvaiheet kolmannella kvartaalilla on luokiteltu osavuosikatsauksessa seuraavasti:

1. Esituotanto (Stranger Things).

2. Tuotanto.

3. Tekninen testaus.

4. Koemarkkinointi (Blade Runner Nexus).

5. Live (The Walking Dead: No Man’s Land, The Walking Dead: Our World).

Stranger Things pelin kehityksessä on osavuosikatsauksen mukaan keskitytty hyödyntämään uudelleen jo olemassa olevia teknisiä komponentteja, mikä lisää tehokkuutta ja lyhentää pelin markkinoille tuomiseen kuluvaa aikaa.”

”Tavoitteena on julkaista peli alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2020”, osavuosikatsauksessa kirjoitetaan.

Yhdysvalloissa kuluttajien katselutottumuksia tutkivan Nielsenin mukaan Stranger Thingsin kolmas tuotantokausi keräsi neljän päivän aikana 26,4 miljoonaa katselijaa. Luku oli 17 prosenttia korkeampi kuin toisen tuotantokauden neljään ensimmäiseen päivään verrattuna.

”Se on meidän analysoimistamme Netflixin alkuperäissarjoista katsotuin”, Nielsenin lehdistötiedotteessa kerrottiin.

Stranger Things -pelin menestystä on kuitenkin vielä vaikea arvioida tässä vaiheessa ja toiseen peliin on suhtauduttu epäillen, ainakin analyysitalo Inderesin viimeisimmässä osavuosikatsauksessa:

”Koemarkkinoilla olevaan Blade Runner Nexus -pelin viimeisin versio on julkaistu kesäkuun alussa ja tällä hetkellä suhtaudumme skeptisesti pelin menestysmahdollisuuksiin. Esituotannossa oleva Stranger Things -peli vaikuttaa alustavasti lupaavalta, mutta vielä on mielestämme liian aikaista nojata sen mahdolliseen potentiaaliin”, analyytikko Atte Riikola kirjoittaa.