Nft on ethereum-lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä tapa liittää omistusoikeus digitaalisiin sisältöihin. Lyhenne tulee sanoista non-­fungible token. Se tarkoittaa käytännössä yksittäiskappaletta, joka ei ole vaihdettavissa toiseen samanlaiseen. Esimerkiksi Da Vincin alkuperäinen Mona Lisa voisi olla nft, mutta siitä tehdyt julisteet eivät.