Verkkolaiteyhtiö Nokia on päättänyt kommentoida yhtiön perjantaiseen kovaan kurssilaskuun johtaneita spekulaatioita, kirjoittaa Kauppalehti.

”Emme ole nähneet todisteita, joiden perusteella rikosoikeudelliset seuraamukset tulisivat kyseeseen, ja uskomme, että on erittäin todennäköistä, että mahdolliset seuraamukset olisivat rajoitettuja ja immateriaalisia”, tiedotteessa rauhoitellaan.

Taustalla on yhtiön toimittama raportti Yhdysvaltojen arvopaperiviranomaiselle SEC:lle. Nokia julkisti vuotta 2018 koskevan Form 20-F-katsauksen myöhään torstaina.

Nokian mukaan Alcatel-Lucent-kaupassa saatujen liiketoimintojen compliance-käytännöissä saattaa olla ongelmia, ja Nokia on aloittanut asiasta sisäisen tutkinnan. Nokia osti ranskalaisen verkkoyhtiön vuonna 2016 noin 18 miljardilla dollarilla.

Nokia toteaa raportoineensa asiasta viranomaisille ennakoivana varotoimenpiteenä.

Nokian mukaan asian selvittäminen saattaa johtaa rikos- tai siviilioikeudellisiin seuraamuksiin. Tällaisessa tilanteessa yhtiötä uhkaavat taloudelliset seuraamusmaksut, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, brändiin ja taloudelliseen tilanteeseen, raportissa todetaan.

”Nokia ei tavallisesti kommentoi markkinahuhuja, mutta johtuen markkinareaktiosta ja kyselyistä koskien Nokian 2018 Form 20-F yhdysvaltalaisen vuosikertomuksen riskitekijät-osiossa olevaa lausuntoa yhtiö on päättänyt julkaista tiedotteen selventääkseen, ettei yksilöidyllä tutkinnalla odoteta olevan materiaalista vaikutusta Nokiaan”, yhtiö tiedottaa.

Yhtiö painottaa, että lausunto mahdollisista sakoista ja mainehaitasta on raportin riskitekijöitä käsittelevässä osiossa.

Tiedotteen mukaan lausunto ei ole Nokian arvio tutkinnan odotetuista tai todennäköisistä vaikutuksista. Nokian vuoden 2018 vuosikertomuksessa määritelty olennaisuusraja on 125 miljoonaa euroa.