2000-luvun alkupuolella Nordea oli tilanteessa, jossa sillä oli eri pankkijärjestelmä neljässä eri maassa. Lisäksi lukuisat fuusiot ja yrityskaupat olivat vuosien varrella tehneet järjestelmistä hyvin hajanaisia.