Nousevien teknologioiden on aina katsottu uhkaavan nimenomaan vanhemman väen työpaikkoja, eikä it-ala ole poikkeus. Äskettäinen kysely murskaa tämänkin myytin duuniensa puolesta pelkäävästä keski-ikäisestä it-ammattilaisesta. Itse asiassa uudet teknologiat aiheuttavat työpaikoilla vähemmän stressiä yli 55-vuotiaille kuin heidän nuoremmille kollegoilleen.

Tietoturvan ratkaisuja tarjoavan Exabeamin kartoitus tarkentaa kuvaa eri ikäisten kyberosaajien näkymistä aina palkkausta, tarvittavia taitoja sekä tulevaisuuden odotuksia ja pelkoja myöten.

Tietoturvan ammattilaisista suurin osa eli peräti 88 prosenttia käyttää uusia teknologioita ja uskoo niiden parantavan heidän asemaansa töissä. Siksi onkin yllättävää, että juuri nuorimmat ikäluokat myös kavahtavat näitä teknologioita eniten, TechRepublic kirjoittaa.

"Alle 45-vuotiaista vastaajista 53 prosenttia pelkää robottiautomaation, tekoälyn ja koneoppimisen kaltaisten innovaatioiden uhkaavan vakavasti heidän tulevia työmahdollisuuksiaan", tutkimuksen tekijät raportoivat.

Yli 45-vuotiaista vain joka neljäs on huolissaan robottiautomaation kaltaisten prosessien vaikutuksista omiin töihinsä.

Tutkijatkin ymmällään löydöksistään

Exabeamin väki on erittäin yllättänyt juuri nuorten kyberturvan osaajien kielteisistä asenteista ja epäilyistä varsinkin automaatiota kohtaan. Tietoturvayhtiön strategiasta vastaava johtaja Samantha Humphries kertoo, että tutkimustuloksia on pyöritelty ja yritetty ymmärtää monelta kantilta.

"Osittain nuorten epäilyt voivat johtua koulutuksen ja kokemuksen puutteesta, siis siitä, että heitä ei ole kunnolla perehdytetty automaation käyttämiseen töissä. Toinen syy voi olla se, että nuoret eivät osaa suunnitella urapolkujaan varsinkaan maailmantalouden nykyisissä myllerryksissä. Päälle pukkaava taantuma ei lisää kenenkään luottamusta työpaikkojen säilymiseen", Humphries pohtii.

Hän korostaa sitä, että nuoret eivät pelkää itse automaatiota, vaan 89 prosenttia nuorista vastaajista uskoo sen helpottavan heidän töitään. Mutta siitä ollaan huolissaan, että robottien myötä työt lopulta katoavat.

Kyberalalla valoisat näkymät

Vuosittaisessa selvityksessään Exabeam luotasi noin 350 kyberturvan ammattilaisen mielipiteitä alan näkymistä. Maailmanlaajuinen kysely toteutettiin eri maissa Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ja Australiasta Singaporeen.

Kaiken kaikkiaan tietoturva-alan osaajat ovat tyytyväisiä omiin töihinsä ja heidän tulevaisuuden uskonsa on vankka. Melkein kaikki eli 96 vastaajista sanoi viihtyvänsä hommissaan ja lähes yhtä moni (87 %) oli tyytyväinen korvausten tasoon.

Kyberalan hommia on aina pidetty erittäin stressaavina, ja sitähän ne ovatkin. Mutta tässäkin kohtaa alalla on menty kohti parempaa, koronakriisin ja kyberiskujen myllerryksistä huolimatta. Tänä vuonna 53 prosenttia pitää omia hommiaan erittäin tai melko stressaavina, kun vuosi sitten näin sanoi 62 prosenttia kyberturvan ammattilaista.

Eräs kiinnostava seikka on se, että monimuotoisuus jatkaa nousuaan: kun viime vuonna kyselyyn vastanneiden naisten osuus oli yhdeksän prosenttia, oli tämän vuoden vastaajista 21 prosenttia naisia. Monimuotoisuutta kuvastaa sekin, että tämän vuoden vastaajista kolmasosalla ei ollut tietoturva-alan loppututkintoa.

Exabeamin tuotejohtaja Phil Routley sanookin, että kyberturvan alalla on vielä pitkä matka kuljettavana tiellä kohti aitoa monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

"Raja-aitoja pitää rikkoa, jotta enemmän naisia saadaan houkuteltua tietoturva-alan uralle", Routley pohtii.