Vain kuusi prosenttia keskisuurten ja suurten yritysten it- ja liiketoimintajohtajista pitää pilven hyödyntämistä yrityksessään täysimittaisena, ilmenee Telia Inmics-Nebulan selvityksestä.

Kolmannes selvitykseen vastanneista arvioi yrityksensä olevansa julkipilven osalta käyttöönottovaiheessa ja neljännes testi- ja arviointivaiheessa.

Pilvipalvelujen nykyistä laajempaa käyttöä hidastaa selvityksen mukaan pilviosaamisen puute. Myös pilveen liitettävät tietoturvahuolet ja hintataso toimivat hidasteina.

”Julkipilvipalveluiden laajamittaiseen käyttöön siirtyminen edellyttää sitä, että pilviosaaminen lisääntyy sekä yrityksissä että pilvipalveluja tarjoavien kumppaneiden keskuudessa”, Telia Inmics-Nebulan kaupallinen johtaja Jyri Suvela sanoo.

”Kokonaisuus ei tunnu pysyvän hallinnassa”

It-infrastruktuurinsa on vienyt pilveen noin viidennes vastaajista. Kolmannes hankkii julkipilvestä Microsoft Office 365-palvelun, ja noin viidennes SaaS-palveluja, kuten henkilöstö- tai taloushallinnon ratkaisuja.

Lisäksi hieman alle joka viides yrityksistä kertoo hankkivansa julkipilvestä crm:n, erp:n tai muun liiketoimintakriittisen järjestelmän.

Pilvipalvelujen hallinta tuottaa selvityksen mukaan haasteita, eikä valtaosalla johtajista ole aikaa toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

”Pilvipalveluja ostetaan tyypillisesti useilta eri tahoilta, eikä kokonaisuus tunnu pysyvän hallinnassa. Valvonta on vaikeaa, ja raportoinnissa saattaa olla isoja puutteita”, Suvela sanoo.

Suvelan mukaan kumppanilta toivotaankin kattavasti koko pilviympäristön hallintaa palveluineen, jolloin se ei vie yritysjohtajien resursseja. Myös erityisesti pilvikumppanin kykyä innovoida ja kehittää uusia ideoita pidetään arvossa.