Henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden pitää täyttää EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset toukokuussa 2018, jolloin kahden vuoden siirtymäaika päättyy.