Selvitykseen osallistui Suomen lisäksi Ruotsi ja Hollanti. Ruotsissa 26 prosenttia vastanneista näki koodaamisen osana tulevaisuuden työnkuvaa, kun taas Hollannissa tämä luku oli 65 prosenttia. Suomessa vastaava luku oli tarkalleen 17 prosenttia.

Kyselyyn vastasi jokaisessa maassa 1000 henkilöä.

OutSystemsin mukaan erityisesti kansalaiskoodaamisen merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi valkokaulusammattien työnkuvaa, ja sen myötä työntekijät voivat itse kehittää työtään tukevia sovelluksia.

”Kaikki eivät luonnollisestikaan opettele viidennen sukupolven ohjelmointikieliä tai matematiikkaa koodatakseen monimutkaisia tekoälyratkaisuja ja -algoritmeja. Se on edelleen ammattikoodareiden tehtävä. Sen sijaan tulemme näkemään työntekijöiden käytössä erilaisia vähäkoodisia (low-code) ohjelmointityökaluja, joiden valmiiden visuaalisten komponenttien avulla voi kustannustehokkaasti ja nopeasti kehittää sovelluksia”, kertoo OutSystemsin Pohjoismaiden liiketoiminnoista vastaava johtaja Ilkka Vanhanen yrityksen tiedotteessa.

Kyselyssä selvisi, että kolmanneksella suomalaisista vastaajista oli idea sovelluksesta, jonka avulla he voisivat helpottaa omaa työtaakkaansa. Suurin osa näistä ideoista koski työvaiheiden automatisointia, esimerkiksi kilometrikorvausten kirjaamista.

Suomalaisten vastaajien mukaan kolmannes uskoi, että organisaation it-osasto pystyisi kehittämään heidän työtään helpottavan sovelluksen. Jälleen Hollanti erottui edukseen, sillä maassa 70 prosenttia vastaajista vastasi olevansa tyytyväisiä it-osaston tukeen.

Kuitenkaan suomalaiset työntekijät eivät suoranaisesti tienneet, mistä organisaatio hankkii sovelluksensa tai kuka niiden kehittämisestä vastaa. Yhteensä 62 prosenttia vastaajista paljasti, ettei heillä ollut hajua sovellusten alkuperästä.

OutSystems on ohjelmistoyhtiö, joka on kehittänyt vähäkoodisen low-code-alustan sovelluskehitykseen.