Guglielmo Marconin ja Nikola Teslan tahoillaan kehittämä radio edusti 1900-luvun alun hakkerille sitä, mitä mikrotietokone ja internet sata vuotta myöhemmin: uutta, tutkimatonta tekniikkaa.

Se oli keino saada yhteys satojen, jopa tuhansien kilometrien päässä sijaitseviin kanssaharrastajiin, askel kohti tulevaisuuden sähköistä yhteiskuntaa. Monen mielessä se merkitsi askelta kohti uutta, parempaa, rajatonta maailmaa.

Innostus oli suurta etenkin uudella mantereella, jossa 1910-luvulle tultaessa morselähetyksiään piipittivät laivaliikennöitsijöiden ja valtiollisten toimijoiden lisäksi tuhannet amatööriradistit. Tekniikka oli mitä oli: yleisesti käytetyt kipinälähettimet pirstoivat signaalin pitkin radiospektriä häiriten kaikkien muiden lähetyksiä.

Yhdysvaltain hallitus sai tarpeekseen tästä villin lännen touhusta Titanicin upottua 1912. Onnettomuuden jälkeen se halusi varmistaa, että radioyhteydet laivoille toimisivat kaikissa olosuhteissa häiriöttä.

Radioamatöörit häädettiin hätätaajuuksilta ja varmuuden vuoksi kaikilta alle 1,5 megahertsin taajuusalueilta, jotka napattiin armeijan ja kaupallisten radioasemien käyttöön.

Heille jätettiin näitä korkeammat HF-taajuudet, lyhytaallot, joita pidettiin hyödyttöminä. Tuon aikaisen tiedon mukaan niillä voitiin viestiä vain kymmenien, enimmillään parin sadan kilometrin päähän.

Teoria toimi käytännössä

Hieman ennen ensimmäistä maailmansotaa tehdyissä ilmakehätutkimuksissa havaittiin, että ilmakehän yläosassa sijaitsee omituinen kerros, jonka atomit pysyvät auringon säteilyn vaikutuksesta sähköisesti varautuneessa tilassa, ioneina.

Teorioiden mukaan tämä ionosfääri voisi taittaa radioaaltoja samaan tapaan kuin valonsäde taittuu ilman ja veden rajapinnassa — ja heijastaa ne tuhansien kilometrien päähän.

Radioamatöörit osoittivat sodan jälkeen, että teoria toimii käytännössä, ja nimenomaan lyhytaalloilla.

Kaupalliset toimijat lähettelivät noina vuosina radiosanomia Atlantin toiselle puolen pitkiä matalataajuusaaltoja käyttäen. Tekniikka toimi, mutta vaati parin sadan metrin korkuisia antennitorneja ja monen sadan kilowatin lähetystehon. Yleisesti ajateltiin, ettei muuta keinoa ole: matalat taajuudet etenivät pisimmälle.

Silti amerikkalaiset ja brittiläiset amatööriradistit onnistuivat saamaan yhteyden Atlantin yli 1921 kotikutoisilla lyhytaaltolaitteillaan, murto-osalla ammattilaisasemien lähetystehosta — ja hinnasta.

Ero johtui siitä, että pitkät radioaallot eivät kimpoa ilmakehästä, vaan ainoastaan kaartuvat maapallon pinnan mukaisesti. Ne voivat edetä pitkälle horisontin tuolle puolen, mutta vaimenevat vääjäämättä edetessään. Sen sijaan hyvällä radiokelillä lyhytaalto voi kantaa maapallon puolelta toiselle alle watin lähetysteholla kimmotessaan ilmakehästä, niin sanottuna avaruusaaltona.

Lyhytaaltotekniikan toiminta graafisesti kuvattuna.

Innostus heräsi

Ei ihme, että lyhytaallot alkoivat kiinnostaa. Kätevämmän kokoiset HF-lähettimet nousivat suosiossa nopeasti valtavien pitkäaaltoasemien rinnalle ja ohikin. Lyhytaaltolaitteista innostuttiin kokoedun vuoksi etenkin meriliikenteessä.

Myös yleisradioasemat käynnistivät nopeasti lyhytaaltolähetyksensä.

Yhdeksi tunnetuimmista nousi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä Voice of America, joka lähetti lännen ilosanomaa rautaesiripun takaisten valtioiden kansoille.

HF-radio onkin tällaiseen omiaan: Koska lyhytaaltosignaali etenee mitä vaihtelevimmilla taajuuksilla määränpäähänsä pinta-aaltona tai avaruusaaltona kellonajasta ja lähetyspaikasta riippuen, sitä on vaikea vaientaa kuulumattomiin.

Suurin HF-viestinnän valtti, avaruus- aalto, on omalaatuisen etenemistapansa vuoksi vaikea käytettävä. Ionosfäärin kyky heijastaa lyhytaaltoja eri puolille palloa vaihtelee vuodenajan, vuorokaudenajan, taajuuden ja maantieteellisen sijainnin mukaan.

Jopa usein humoristisesti käytetty lausahdus ”se johtuu auringonpilkuista” on täyttä faktaa lyhytaaltojen etenemisen suhteen: auringonpilkkujen määrä nimittäin korreloi auringon aktiivisuuden kanssa. Aktiivisempi aurinko lähettää enemmän ionisoivaa säteilyä, jolloin korkeat taajuudet heijastuvat ionosfääristä matalia paremmin.

Salatiedettä

Ilmakehässä esiintyy myös nopeaa vaihtelua: signaalin voimakkuus voi heiketä eri häiriötekijöistä johtuen sadasosaan muutamassa sekunnissa ja vahvistua yhtä nopeasti takaisin. Toimivan HF-taajuuden löytäminen onkin toisinaan silkkaa salatiedettä.

Lyhytaaltoja kiusaa kanavanvaihtelun lisäksi se, että taajuusalue on kapea. Koko HF-alue mahtuu 27 megahertsin levyiselle kaistaleelle sähkömagneettista spektriä. Se voi kuulostaa paljolta, käyttäväthän esimerkiksi 3G-verkkojen nopeat HSPA-tekniikat 5 megahertsin lohkoja tiedonsiirtoon.

Radioaallot kuitenkin käyttäytyvät eri tavoin riippuen siitä, kuinka pitkiä ne ovat. Matkapuhelinten käyttämillä UHF-taajuuksilla ei ole juuri väliä sillä, lähetetäänkö signaali 930 vai 935 megahertsillä. Radioaalto etenee molemmilla samalla tavoin.

Sen sijaan lyhytaalloilla 3 megahertsin taajuus etenee usein eri tavalla kuin 8 MHz. Toinen saattaa kuulua Oulusta ainoastaan pinta-aaltona Haukiputaalle, toinen taas ilmakehän kautta Honoluluun. Toista taajuutta voivat tukkia sähkölinjojen ja ilmanvaihtokoneiden aiheuttamat häiriöt, jotka eivät taas vaikuta toiseen lainkaan.

Lyhytaaltojen asemaa ei helpota sekään, että osa HF-alueesta on varattu erityistarkoituksiin. Radioamatöörit, lentokoneiden hätäyhteydet, sissiradistit ja horisontin yli kurkistelevat kaukovalvontatutkat sohivat kaikki lyhytaaltoalueella.

Päällekkäiset lähetykset häiritsevät toisiaan. Tämän vuoksi valtioiden viestintävirastot myöntävät lyhytaaltolupia konservatiivisesti ja kapeille taajuusalueille kerrallaan.

Niinpä standardiksi on muodostunut käyttää HF-alueella 3 kilohertsin levyisiä kanavia. Se riittää mainiosti puheelle, mutta tiedonsiirtoon kehnommin.

Kolmen kilon kanavilla saavutetaan tyypillisesti 1200–9600 bitin sekuntinopeuksia. Samanlaiseen bitinvipellykseen päästiin modeemeilla puhelinverkossa jo kolme vuosikymmentä sitten.

Ruuhkaa kanavilla

Ennen kaikkea vaikeasti ennustettavan radiokanavan takia lyhytaalto alkoi menettää suosiotaan laivoilla 1980-luvulla satelliittiliikenteen yleistyessä.

Internetin kehitys on puolestaan karsinut HF-yleisradioita. Miksi lähettää hankalasti erikoislaitteilla, kun joka mökistä löytyy nettiradion kuuntelemiseen käypä tietokone?

HF:llä on kuitenkin puolellaan merkittävä etu: lyhytaaltoradio ei tarvitse infrastruktuuria. Ei kallista tukiasemaverkkoa, ei puhelinkaapeleita, ei satelliitteja.

Etenkin meritietoliikenteessä satelliittiyhteydet ovat ruuhkaisia, mutta laivojen tiedonsiirtotarve ei ole ainakaan vähenemässä. Autonomisia laivoja kokeillaan jo varustamojen testiohjelmissa, mutta tiedonsiirtokanavien tukkoisuus on osoittautumassa pullonkaulaksi. Yhden satelliitin kapasiteetti on rajallinen ja uusien laukaiseminen avaruuteen erittäin kallista. Vaihtoehtoja etsitään kuumeisesti.

Lyhytaalto on lupaava ehdokas. Monet sen rajoitteista on nykyään voitettavissa.

Hankalaa toimivan kanavan etsimistä on saatu nopeutettua automatisoinnilla. 1990-luvulla kehitetyllä 3G ALE -nimisellä tekniikalla yhteys voidaan muodostaa viidessä sekunnissa, mutta se vaatii että radioiden tulee pysyä aikasynkronissa esimerkiksi GPS-paikannusta käyttäen.

Vallankumous

Todellinen vallankumous HF-tietoliikenteessä on tapahtunut viiden viime vuoden aikana. Signaalinkäsittelytekniikan kehittymisen myötä on tullut mahdolliseksi laittaa radio tarkkailemaan lähes koko HF-taajuusaluetta reaaliajassa.

Tällaisessa laajakaistaisessa lyhytaaltotekniikassa ei tarvita pitkiä kutsupilpatuksia eikä 3G ALEn GPS-synkronointia. Riittää, että lähettäjä panee liikkeelle sekunnin kymmenesosia kestävän lähetyspyyntönsä jossain päin HF-aluetta. Mikäli radioaallot vain etenevät fysikaalisesti vastaanottajalle, tämä vastaa pyyntöön yhtä nopeasti, ja tiedonsiirto voi alkaa.

Tarkkailemalla taajuusaluetta reaaliajassa radiosta voidaan tehdä kognitiivinen: radio tietää aina, missä kohden spektriä on muiden aiheuttamia häiriöpiikkejä, ja pyrkii automaattisesti lähettämään muualla kuin häiriöisillä taajuuksilla. Näin minimoidaan muille käyttäjille aiheutettu haitta.

Prosessoritehon lisääntymisen myötä on myös saatu parannettua radioiden modeemeja. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedonsiirron kaistanleveyttä voidaan kasvattaa kolmesta jopa 48 kilohertsiin ja käyttää aiempaa tehokkaampia modulaatioita. Niiden avulla kaistalle voidaan ängetä bittejä totuttua tiheämpään, mikä nostaa lähetysnopeutta entisestään.

Teknisesti kehittyneimmillä lyhytaaltolaitteistoilla päästään nyt parhaimmillaan 153 kbit/s tiedonsiirtonopeuksiin. Laboratoriotesteissä on saavutettu vieläkin suurempia nopeuksia.

Onkin odotettavissa, että lyhytaaltoradio palaa tulevalla vuosikymmenellä tärkeään asemaan niin autonomisten kuin perinteisesti ohjattujenkin laivojen komentosilloilla.

Juttu on julkaistu Tekniikan Historiassa 1/2019. Kiinnostaako aihe? Tilaa lehti tästä .