Tammikuun 25. päivänä tulee voimaan uusi asetus, joka säätelee entistä tarkemmin, mitä asiakkaalle on kerrottava. Asutuksessa puhutaan juhlavasti viestintäpalvelusopimuksen tekemisestä, mutta suomeksi sanottuna kyse on esimerkiksi puhelin- ja nettiliittymistä.

Sopimuksissa annettavista tiedoista ei ole aiemmin säädetty yhtä tarkasti, mutta nyt EU:n teledirektiivi edellyttää yksityiskohtaisempaa sääntelyä asiasta. Asetus perustuu sähköisen viestinnän palvelulain muutoksiin.

Asiakkaalle on kerrottava esimerkiksi:

  • viestintäpalveluiden hintatiedot
  • kuluttajan mahdollisuus seurata saldoaan
  • korvaus- ja hyvitysmenettelyt
  • laatumuuttujat
  • palveluntarjoajan toimet tietoturvaloukkausten, -haavoittuvuuksien ja -uhkien ilmetessä

Tietovaatimukset koskevat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä. Ensisijaisesti kyse on kuluttaja-asiakkaiden oikeuksien turvaamisesta, mutta lisäksi samalla tavalla tiedot tulisi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu.

Tiedot tulee tarvittaessa toimittaa vammaisille henkilöille käytettävissä olevassa esteettömässä muodossa.