Koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetusta haittaavat Suomessa muun muassa virhekäsitykset oppilaiden aiemmasta osaamisesta. Puutteet opetuksessa voivat pahimmillaan johtaa eriarvoistumiseen.