Vielä muutama vuosi sitten ihmeteltiin alustajättejä, joille oli kerääntynyt valtaa kuin valtioille ikään. Etunenässä loistivat Amazon ja Google, joiden palveluvalikoima oli levittäytynyt lasten leikeistä maailmanlaajuisten suuryritysten hallitusten kokouksiin.