Autojen tuunaajia ja tietokoneiden rakentajia yhdistää monta asiaa. Kummallakin on sellaista osaamista ja lahjoja, jotka ihmisiltä keskimäärin puuttuvat. Toiseksi he suhtautuvat intohimoisesti harrastukseensa. Kolmanneksi, tekniikan kehitys on antanut heille uusia haasteita ja toisaalta uusia työkaluja toteuttaa osaamistaan.