Kuvaohjelmalain uudistuksen yhteydessä täsmennetään myös digitaalisia pelejä koskevia säädöksiä. Tarkoituksena on säilyttää keskeiset lasten suojelemisen keinot.