Uudenlaisissa kalasteluhyökkäyksissä käytetään automaattisia chat-botteja, jotka ohjaavat pahaa-aavistamattomia käyttäjiä luovuttamaan tietonsa verkkorikollisille. Bottien käyttäminen luo uhrille kuvan tilanteen aitoudesta, sillä samanlaisia asiakaspalvelubotteja on useilla tunnetuilla verkkosivuilla.