Yhtiön blogikirjoituksen mukaan KTC Finland ei aio jatkaa perintätoimia. Syyksi ilmoitetaan asiasta koitunut runsas huomio.

Yhtiö on saanut runsaasti palautetta toiminnastaan, sillä se ei pyynnöistä huolimatta ole suostunut toimittamaan asiakkaan nähtäväksi alkuperäistä laskua, johon perintä perustuu. Asiasta on keskusteltu vilkkaasti muun muassa MuroBBS-keskustelufoorumilla.

KTC Finlandin perintätoimet herättivät hiljattain myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston kiinnostuksen.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja Timo Korhosen MuroBBS:lle jättämän viestin mukaan KTC Finlandin toiminnasta on tullut lukuisia valituksia yksityishenkilöiltä. Valvontatoimenpiteet on käynnistetty, jotta voidaan varmistua siitä, että KTC Finland noudattaa toiminnassaan Suomen lakia ja hyvää perintätapaa.

Samalla Korhonen myös ohjeisti perintäkirjeiden vastaanottajia seuraavasti:

”Kiistä vastuusi velasta perintäyhtiöön perustellusti ja todisteellisesti (esim. sähköpostilla). Perintäyhtiön pitää tällöin lopettaa saatavan vapaaehtoinen perintä. Jos perintää halutaan jatkaa, täytyy asia saattaa tässä tapauksessa markkinatuomioistuimen ratkaistavaksi.”

KTC Finland on lähettänyt epäillyille piraateille kirjeitä, joissa vaaditaan hyvityksiä väitetyistä tekijänoikeuden loukkauksista, jotka on suoritettu vertaisverkossa. Vastaavia kirjeitä ovat lähettäneet Suomessa myös muun muassa Adultia sekä Hedman Partners.