Yliopistoilla on yhteensä satoja valintakokeita, jotka koskettavat kymmeniätuhansia hakijoita ja aiheuttavat suurten massojen liikkumista. Niinpä yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

Syynä tähän ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit.

"Varotoimenpiteistä huolimatta kokeisiin liikkumisesta ja koetilanteista seuraa väistämättä huomattava määrä ihmiskontakteja. Hakijoiden ja yliopistojen henkilökunnan turvallisuutta ei näissä olosuhteissa pystytä takaamaan”, sanoo Suomen yliopistojen yhteistyöjärjestö Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala tiedotteessa.

Yliopistot toteuttavat opiskelijavalinnat poikkeustilanteessa ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pitäen kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Perinteisten valintakokeiden sijasta voidaan käyttää muita valinnan menettelyjä, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän valintaa.

Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimenpitein toteuttaa.

Yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että lukuvuosi 2020–2021 saadaan käynnistettyä syksyllä tavanomaisen aikataulun mukaisesti.

”Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Vaihtoehtoisissa tavoissa huomioidaan hakijan näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi”, Suomala sanoo.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet etänä

Ammattikorkeakoulut taas ovat tiedottaneet valintakokeiden järjestämisestä etäkokeina.

Etäkokeita perustellaan sillä, että valintamenetelminä tulee olla muutakin kuin todistusvalinta. Etävalintakokeella pyritäänkin varmistamaan kaikkien hakijoiden mahdollisuus osallistua valintoihin epidemiatilanteesta huolimatta.

Etäkokeen toteutusta suunnitellaan vielä ja siitä tiedotetaan tarkemmin hakijoille huhtikuun loppuun mennessä. Koe on kuitenkin tarkoitus järjestää kesäkuun alussa.

“Ammattikorkeakoulujen valintakokeet on jo aiemmin järjestetty sähköisessä muodossa, joten siltä osin järjestelyt ovat hyvällä pohjalla. Etäkokeeseen sisältyy paljon haasteita, mutta poikkeustilanteessa näemme tämän vähiten huonona ratkaisuna hakijoiden kannalta”, sanoo ammattikorkeiden opiskelijoita edustavan Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n puheenjohtaja Anna Laurila tiedotteessa.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet oli tarkoitus järjestää yhteisellä sähköisellä valintakokeella 1.-5. kesäkuuta.