Euroopan unionissa vauhditetaan liikenteen päästövähennyksiä uusilla säännöillä. Ne koskevat autojen ja kuorma-autojen fossiilisille vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluasemia, yksinkertaista ja helppoa latausta sekä puhtaampia meripolttoaineita.