Internetin juuret yltävät vuosikymmenten taakse Yhdysvaltain puolustusministeriön tietoverkkoon. Nykyisenkaltaisen www-sivuihin perustuvan verkon katsotaan kuitenkin syntyneen 1990-luvun alussa CERN:issä, eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa. Siellä tehtiin 25 vuotta sitten päätös, jolla oli valtaisat seuraukset.

Tarkka päivämäärä päätökselle oli 30.4 eli suomalaisittain vappuaatto, tapausta muisteli historia-artikkelissaan Popular Mechanics. CERN:in työntekijä Tim Berners-Lee oli kehitellyt world wide webiksi kutsumaansa tekniikkaa jo vuodesta 1989. Vuonna 1993 käytössä oli jo ensimmäinen jossain määrin suosittu ulkopuolisen tahon tekemä web-selain, MOSAIC. Myöhemmistä vaiheistahuolimatta se perustui kuitenkin alunperin suljettuun lähdekoodiin.

Vappuaattona 1993 CERN ilmoitti maailmalle vapauttavansa kaiken kehittämänsä www-teknologian tekijänoikeudettomaan tilaan (public domain). Selaimen lisäksi pakettiin kuului web-palvelin ja kasa muuta lähdekoodia.