Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) on alkuvuonna selvitetty, toimivatko tekijänoikeusrikkomuksista epäillyille kirjeitä lähettävät asianajotoimistot kuten tekijänoikeuslakia säädettäessä on ajateltu. Tarkastelussa esiin on noussut esimerkiksi kirjeen saajien oikeusturva ja kirjeessä käytetyt sanamuodot.