Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien yksityisyysasetukset eivät välttämättä paranna käyttäjän luottamusta laitteen tai ohjelmiston valmistajaan, vaikka käyttäjä pääseekin itse valitsemaan, mitä tietoja haluaa itsestään jakaa. Tämä kenties hieman yllättävä tulos paljastui psykologisissa kokeissa yhdysvaltalaisille mediatutkijoille.

Shyam Sundarin johtama ryhmä valitsi tutkimuskohteekseen Amazonin virtuaaliavustaja Alexan, joka ottaa käskyjä vastaan myös älykaiuttimien kautta. Tavallisten käyttäjien luottamus Alexaa kohtaan parani, kun he saivat säätää yksityisyysasetuksia, mutta tietotekniikasta paremmin perillä olevien ”tehokäyttäjien” luottamus sitä vastoin heikkeni.

Sundar spekuloi työnantajansa Pennsylvanian osavaltionyliopiston lehdistötiedotteessa kahdella mahdollisella mekanismilla, jotka muistuttavat toisiaan.

Ensiksikin pelkkä yksityisyysasetusten olemassaolo voi muistuttaa tietotekniikan paremmin tuntevia käyttäjiä haavoittuvuuksista. Toisaalta he saattavat tulkita asetuksia skeptisesti rivien välistä, merkkeinä valmistajan itselleen jättämistä porsaanrei’istä, eivätkä ystävällismielisenä tarjouksena käyttäjän palvelemiseksi.

Tutkijat havaitsivat kokeissaan toisenkin pienen yllätyksen. Epäilevien käyttäjien luottamus näet palautui osittain, kun he saivat säätää Alexan muita ominaisuuksia – esimerkiksi puhenopeutta ja sen välittämän sisällön lähteitä – vaikka näillä asetuksilla ei olekaan mitään oikeaa tekemistä yksityisyyden kanssa.

Kokeisiin osallistui 90 henkilöä, jotka keskustelivat Alexan kanssa Amazonin Echo-älykaiuttimien välityksellä omasta terveydestään. Otos jaettiin kahteen ryhmään, joista toisille annettiin mahdollisuus säätää yksityisyysasetuksia ja toisille ei.