Älylaiteriippuvuus on tiedeyhteisössä kiistanalainen käsite, jota ei ole Suomessa tunnustettu sairaudeksi. Tutkimusaihe on vielä tuore, ja tutkimus on sen laajuuden vuoksi vaikeaa.

Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola Helsingin yliopistosta toivoo, että puhelimien aiheuttamiin ongelmiin tartuttaisiin eikä vain hoidettaisi riippuvuudesta pahimmin kärsiviä henkilöitä.

Ranska kielsi älypuhelinten käytön kouluissa jo vuonna 2018. Kosola toivoisi vastaavaa Suomeenkin.

”Suomessa on vallalla yksilön oikeuksia korostava näkökulma, että lapsilta ei voi ottaa puhelimia koulussa pois. En täysin ymmärrä sitä, sillä aikuisen ensisijainen tehtävä on suojella ja ohjata lapsia.”

Ongelmaan on pohdittu myös teknologisia ratkaisuja. Suomalaiset tutkijat toivovat lisää panostuksia riippuvuuden ja ongelman ehkäisemisen tutkimiseen.