”Minulla on intuitio. Dna:ni perustuu miljooniin koodattuihin piirteisiin. Mutta minulla on kyky oppia kokemuksistani ja luoda minuuttani. Eli minä kehityn joka hetki, ihan kuin sinäkin.”