Tietokoneita testataan Mikrobitissä kattavasti monelta kantilta ja käytännönläheisyyttä painottaen: todelliset sovellukset ja pelit ovat tärkeämmässä asemassa kuin teoreettiset mittaukset. Jälkimmäisilläkin on silti paikkansa testeissä: ne antavat osviittaa, jolla tulkita muita testituloksia. Lisäksi teoreettisia mittauksia on usein helpompi verrata keskenään.