Informaatiosektorin sähkönkäyttö kasvoi Suomessa lähes 14 prosenttia vuosina 2011-2017, todetaan Etlan ja Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Kulutuksen kasvun taustalla on ip-liikenteen määrän lisääntyminen, joka taas johtuu digipalveluiden käytön lisääntymisestä niin teollisuudessa kuin kuluttajien keskuudessa. Ip-liikenne pitää sisällään kaiken internetissä tapahtuvan tietoliikenteen.

Yksi suuri tekijä on kuluttajien kasvava mobiilidatan käyttö. Mobiilidatan käytön kasvu ei kuitenkaan näy kotitalouksien sähkönkulutuksen kasvuna vaan koko ict-alan sähkönkulutuksen kasvuna. Videoiden katselu puhelimelta ei siis kasvata yksittäisen käyttäjän sähkönkulutusta vaan koko ict-alan. Tämä johtuu siitä, että merkittävä osa kuluttajien dataliikenteen kasvusta tulee kiinteän verkon ip-liikenteestä. Globaalisti kuluttajien osuus ip-liikenteestä on 83 prosenttia.

”Suomessa mobiilidatan osuus suhteessa kiinteän verkon dataan kasvaa verrokkimaita nopeammin. Tämä selittyy osittain rajattomilla dataliittymillä sekä Suomen roolilla vahvana mobiiliteknologioiden kehittäjänä”, Etlan johtava tutkija Timo Seppälä toteaa tiedotteessa.

Mobiiliverkon ip-liikenteen kasvusta suurin osa tulee älypuhelinten kasvavasta käytöstä ja liikkuvan kuvan välittämisestä yhä suuremmalla resoluutiolla. Mobiilidatan osuus koko datan käytöstä on Suomessa noin 29 prosenttia.

Suomen informaatiosektorin energiankäytöstä 69 prosenttia koostui sähkönkäytöstä vuonna 2017. Polttoaineiden osuus alan energiankäytöstä oli laskussa vuosina 2011-2017, kun taas lämmön osuus nousi. Koko Suomen sähkönkäytöstä informaatiosektorin osuus oli vuonna 2017 yhden prosentin. Suomessa ala käyttää enemmän kuin sähköä kuin Ruotsissa ja Norjassa, mutta vähemmän kuin Tanskassa.

Informaatiosektorin sähkönkulutus tulee tutkimuksen mukaan jatkamaan kasvuaan, ellei alan energiatehokkuus parane kasvun hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Seppälä huomauttaa tiedotteessa, että vaikka sähkö on Suomessa suhteellisen puhdas energiamuoto, sähkökatkoksien aikana joudutaan turvautumaan ilmastoa kuormittaviin fossiilisiin polttoaineisiin.