Ranskan opetusministeriö kieltää Microsoft Office 365:n ja Google Workspacen ilmaisten pilvipalveluiden käytön kouluissa. Opetusministeriön näkemys on, etteivät palvelut täytä gdpr:n tai EU-tuomioistuimen transatlanttisesta datansiirrosta antaman tuomion vaatimuksia.

Asiasta uutisoivien Computing-sivuston ja Le Monde Informatique -lehden mukaan ministeriö antoi asiasta lausunnon vastauksena kansanedustaja Philippe Latomben kysymykseen, joka koski koulujen pilvipalveluiden kilpailutilannetta. Latombe oli huolissaan siitä, että Microsoftin kouluille ilmaiseksi tarjoama Office 365 saattaisi vääristää kilpailua.

Ranska on jo aikaisemmin kieltänyt hallinnon tietojen säilyttämisen Microsoft 365:n pilvipalveluissa. Tarkoituksena on suojata dataa tietomurroilta ja mahdollisilta Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden väärinkäytöksiltä. Wordin ja Excelin käyttö on ministeriöille sallittua vain, jos niitä ei käytetä pilvipalveluina.

Maan niukka suhtautuminen pilvipalveluihin juontaa juurensa Yhdysvaltojen lainsäädännöstä, joka pakottaa yritykset antamaan viranomaisille tietoja palvelimiltaan käskettäessä. Laki koskee niin yhdysvaltalaisyrityksiä kuin heidän ulkomaisten asiakkaidensa tietoja. Ranskan tietosuojaviranomaiset ovat myös aiemmin kehottaneet organisaatioita varmistamaan, että heidän tietonsa säilytetään EU:ssa Yhdysvaltojen sijaan.

Vaikka lausunnon ilmaispilven kieltämisestä antoi opetusministeriö, lopullisen päätöksen tekeminen on paikallishallinnon vastuulla.