It-ala muuttuu nopeasti ja poikii yhä uusia teknologioita ja keksintöjä. Tässä maisemassa myös ohjelmistokehittäjien pitää alituisesti oppia uusia taitoja ja toimia saumattomassa yhteistyössä muiden kanssa, pilvi-infraa tarjoavan Digital Oceanin suunnittelujohtaja Al Sene pohtii kehitystyön tulevia trendejä pian alkavalle uudelle vuodelle ja vuosikymmenelle.

"Kyky oppia jatkuvasti uutta pysyy tulevinakin vuosina kehittäjien tärkeimpien taitojen joukossa. Toinen mielessä pidettävä asia on se, että ohjelmistot ovat joukkuepeliä. Niitä kehitetään parhaiten yhdessä muiden kanssa", Sene summaa oman näkemyksensä alan trendeistä Tech Republicin haastattelussa.

Avoin koodi hallitsee

Hän korostaa avoimen lähdekoodin asemaa, koska se tarjoaa kehittäjille oikoteitä luoda uusia ohjelmistoja jo olemassa olevien keksintäjen ja palvelujen pohjalta. Kaikkea ei tarvitse luoda alusta alkaen itse.

"Koodin avoimuus tarjoaa uusia innovaatioita, joten avoimen lähdekoodin maisemasta tulee kehittäjille kaikin tavoin tärkeämpää", hän aprikoi.

Hän huomauttaa myös kontituksen ja pilven asettavan ohjelmistojen kehittämiselle uusia suuntaviivoja, jotka varsinkin alalle tulevien nuorten kehittäjien kannattaa panna merkille. "Kontituksen ja pilven eri mallien avulla suuri joukko yrityksiä kykenee uudistamaan sovelluksiaan. Hybridipilven arkkitehtuureilla yritysten operatiiviset kustannukset laskevat, ja nämä hankeet taasen tarjoavat runsaasti töitä ohjelmistokehittäjille."

Al Sene uskoo avoimen koodin näkyvän myös rekrytoinnin trendeissä sillä tavalla, että yhä useampi kehittäjä tuo haastattelutilaisuuksiin mukaan omat avoimen koodin portfolionsa tai muita esimerkkejä hankkeista, joiden parissa he ovat työskennelleet.

"Ei ole mitenkään tavatonta, että työpaikan hakijat tarjoavat näytille omia GitHub-tilejään. Sama koskee Kubernetesta ja kontitusta yleensä."

Värvääjä, tarjoa etätyön täkyä

Yhtenä ohjelmistoalan vallitsevana suuntana Al Sene pitää jatkuvasti yleistyvää etätyötä, joka myös työnantajien kannattaa huomioida.

"Teimme jokunen kuukausi sitten kyselyn, jossa valtavan suuri, jopa 90 prosentin osuus ohjelmistokehittäjistä sanoi haluavansa tehdä töitä etänä. Ilman tätä mahdollisuutta he eivät edes harkitsisi työpaikan vaihtamista", Sene selostaa.

Hänen mukaansa ohjelmistoalalla vallitsee monia trendejä, jotka muokkaavat alaa sekä teknologian näkökulmasta että muuten, kuten vaikkapa mainittujen etätyön, uuden oppimisen ja yhteistoiminnan kautta.