Rauman kaupungin etätyöntekijöiden käyttämiin Citrix -palvelimiin ei ole kohdistunut tietoturvaloukkausta, kaupunki tiedottaa. Tietoturvaloukkausepäily