Suomalaisiin fi-päätteisiin verkkotunnuksiin eli domain-nimiin liittyvät riitatapaukset ovat yli kaksinkertaistuneet 12 kuukaudessa. Määrä alkoi kasvaa sen jälkeen, kun fi-päätteiset verkkotunnukset vapautettiin myös muiden kuin suomalaisten ja Suomessa toimivien yritysten käyttöön.

Uudistuksessa tunnusten välittäminen siirtyi pois viestintävirastolta yksityisille domainnimien myyjille, jotka myyvät jo nykyisin muita kuten .com-. net- ja org-päätteisiä tunnuksia.

Riitatapausten kasvusta huolimatta viestintävirastossa fi-tunnuksista vastaava johtava asiantuntija Juhani Juselius kuvaa muutosta kokonaisuutena myönteiseksi.

”Vakavampia väärinkäytöksiä ei ole tullut vastaan, vaikka sitä jotkut ennen vapauttamista pelkäsivätkin.”

Riitojen määrä on kasvanut suhteellisesti paljon, mutta kappalemäärä oli vuosi uudistuksen jälkeen yhä varsin vähäinen, 271. Samana aikana rekisteröitiin lähes 40 000 uutta tunnusta.

Juseliuksen mukaan riitatapausten kasvua selittää Suomeen rantautunut drop catching -ilmiö. Siinä vanhentumaan päässyt verkkotunnus napataan automaattisia järjestelmiä käyttäen uudelle omistajalle, joka hyödyntää osoitetta vaikkapa mainostulojen keräämiseen. Toiminta on laillista, vaikka voikin aiheuttaa kosolti ongelmia tunnusten aikaisemmille haltijoille.

Omistajan pitää itse huolehtia tunnuksensa voimassaolosta. Tunnuksen voi rekisteröidä enintään viideksi vuodeksi. Vanhentunutta tunnusta suojaa vielä kuukauden suoja-aika, jolloin sen voi rekisteröidä vain alkuperäinen omistaja. Sen jälkeen tunnus on vapaa.

”Viestintävirasto ei voi auttaa, jos näin käy”, Juselius selittää.

Jos oma tunnus päätyy toisen haltuun, asian voi koettaa sopia rahalla, sillä uudistuksen myötä myös fi-tunnusten jälleenmyynti tuli mahdolliseksi. Kiellettyä on vain toiselle rekisteröidyn tai sitä läheisesti muistuttavan tavaramerkin rekisteröinti.

Riitely liittyy usein juuri tavaramerkkeihin. Tyypillinen riitatilanne on Juseliuksen mukaan sellainen, jossa ulkomainen toimija on vahingossa rekisteröinyt toiselle tavaramerkille kuuluvan tunnuksen.

Erityisen suuressa vaarassa vanhentua ovat uudistuksessa viestintäviraston rekistereihin jääneet tunnukset. Virasto kehotti viime syksynä kaikkia tunnuksen haltijoita etsimään tunnukselleen yksityisen välittäjän, mutta noin 14 000 tunnusta jäi siirtämättä.

Ne toimivat voimassaolonsa ajan, mutta päätyvät kuukauden suoja-ajan jälkeen vapaille markkinoille.

Unohdetuilla tunnuksilla on vaara päätyä drop catchereiden haaviin, sillä säännösten mukaan asiakkaan muistuttaminen on nyt viestintäviraston sijaan välittäjien tehtävä. Juseliuksen mukaan viestintävirastokin on silti mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt tavoittamaan tunnusten omistajia.