Kuluttajariitalautakunnan käsittelyssä on ollut tapaus, jossa takuuajan jälkeen reistailleen robottiruohonleikkurin huoltolaskusta tuli erimielisyyksiä kuluttajan sekä myyjän ja maahantuojan välille.