Valtiovarainministeriön mukaan kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

”Tekoälyä hyödynnetään toimintamallissa erityisesti siihen, että palvelut ovat kansalaisten hyödynnettävissä juuri silloin, kun niitä aidosti tarvitaan. Tämä toteutetaan tarkastelemalla elämää kansalaisen näkökulmasta: kun tietty elämäntapahtuma, kuten esimerkiksi työpaikan vaihto on toteutumassa, saa kansalainen automaattisesti tarjolle niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin palveluita, jotka tukevat kansalaista siirtymään työstä työhön ilman erillistä työttömyysjaksoa”, erityisasiantuntija Aleksi Kopponen ja koordinaattori Niko Ruostetsaari kommentoivat.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan valtiovarainministeriö käynnisti AuroraAI:n esiselvityshankkeen syksyllä 2018. Selvitysvaiheeseen osallistui lukuisia organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta.

Vuoteen 2023 ulottuvaa kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmaa lähdetään viemään nyt konkreettisesti eteenpäin. Suunnitelman keskeisiä teemoja ovat palvelut, alusta, tiedon hallinta, osaaminen, resurssien allokointi, digitaalinen luottamus, johtaminen, sääntely ja projektointi.

Valtiovarainministeriö järjestää 24. lokakuuta tilaisuuden, jossa hankkeen teemoja käsitellään. Tilaisuus pidetään valtiovarainministeriön kokouskeskuksessa Helsingin Kruununhaassa, ja sinne voi ilmoittautua tämän linkin takaa.