Tietoturvayritys F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on huolissaan siitä, että Suomen hallituksen viimeaikaiset toimet digitalisaation edistämiseksi eivät ole oikeansuuntaisia.

”Hallitus asettaa isoja tavoitteita pitkälle tulevaisuuteen, mutta välittömät toimet eivät ole sellaisia, että ne uskottavasti veisivät kohti tavoitetta”, Siilasmaa totesi hiljattain Helsingin Sanomille.

Esimerkiksi ristiriidasta Siilasmaa nostaa valtion tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, joiden osuutta bruttokansantuotteesta Suomi aikoo nostaa tulevaisuudessa 2,7 prosentista 4 prosenttiin. Huhtikuisessa kehysriihessä mentiin kuitenkin toiseen suuntaan, kun Suomen Akatemian rahoituksesta leikattiin – ja turvetuotantoa puolestaan tuettiin vastaavalla summalla.

Siilasmaa kritisoi myös sitä, kuinka Suomi on suunnitellut käyttävänsä EU:n elpymispaketin 2,1 miljardin euron avustukset. Yksi merkittävimmistä paketin digihankkeista on VR:n junien kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen, johon aiotaan käyttää 85 miljoonaa euroa.

Sen sijaan esimerkiksi tekoälyn, kvanttilaskennan ja 6g-verkkojen kehitykseen ohjataan 25 miljoonaa euroa.

”Kyseessä on yksittäisen toimijan juokseva kulu, joka ei millään lailla synnytä kerrannaisvaikutuksia. VR:n pitäisi pystyä toimimaan kuin yritys ja hoitaa itse ylläpitoinvestointinsa”, Siilasmaa toteaa HS:lle.

Siilasmaan mielestä VR:n hankkeeseen korvamerkityt rahat poikisivat kerrannaisvaikutuksia paremmin esimerkiksi yliopistojen käytössä tai Tekesin jakamien yritysten innovaatiotukien kautta.