Vailla kuskia liikenteessä sukkuloivien ajoneuvojen lupaukset ovat olleet suuria. Ei sinänsä ihme, sillä itseohjautuvat autot lupaavat kuskille lisää vapaa-aikaa, kun ei ole pakko keskittyä ajamiseen koko ajan, jonka lisäksi liikenneturvallisuuden luvataan paranevan, kun yhtälöstä poistetaan se virhealttein muuttuja, ihminen.