Kuluttajaviranomaisille on saapunut loppukesästä 2018 lähtien runsaasti yhteydenottoja robottipuheluista, joissa on tarjottu Elmo-aikakauslehden tilausta. Kuluttaja-asiamies on selvittänyt asiaa lehteä myyvän LehtiMoguli Oy:n kanssa ja vaatinut sitä lopettamaan kuluttajansuojalain vastaisen menettelyn.

Monet kuluttajat kertovat, etteivät he ole antaneet suostumustaan robottipuheluille. Automatisoidut myyntipuhelut, joissa äänessä on ihmisen sijasta kone, edellyttävät perinteisestä puhelinmyynnistä poiketen vastaanottajan suostumusta.

Kuluttajat kuvailevat robottipuheluiden olleen muun muassa aggressiivisia, asiattomia ja häiritseviä. Osa kertoo myös vastaanottaneensa useampia samansisältöisiä puheluja.

”Robottipuhelut ovat uusi markkinointitapa, joka tietysti hämmentää kuluttajia, varsinkin kun puheluita toteutetaan lainvastaisella tavalla. Tällaisiin tapauksiin on tärkeä puuttua, ettei vääränlainen käytäntö leviä laajemmalle. On myös hyvä, että kuluttajat ovat aktiivisia ja ilmoittavat ongelmista”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Suomessa robottipuhelut ovat vasta nouseva ilmiö, mutta etenkin USA:ssa niistä on tullut oikea maanvaiva. Ars Technica kirjoittaa, että senaatti on yksimielisesti hyväksynyt lakiesityksen, jolla asiasta tehdään loppu.

Kunhan laki astuu voimaan, viranomaiset saavat oikeuden takavarikoida robottipuheluita soittavan yhtiön voitot. Jos tämä ei ole riittävä pelote, maksuun saattaa rävähtää vielä 10 000 dollarin sakko. Ja se on sitten 10 000 taalaa per puhelu, joten vitsit voivat olla vähissä, kun maksun aika tulee.

Laki asettaa velvoitteita myös puhelinoperaattoreille. Niiden pitää ottaa käyttöön shaken/stir-autentikointiprotokollat, joiden toivotaan auttavan robottipuheluista eroon pääsemisessä.