Kuluttajariitalautakunta on antanut ratkaisun tapauksessa, jossa ostaja halusi perua ostamansa sähköauton kaupat. Ostajan mukaan myyjä ei kertonut kauppaa tehdessä tarpeeksi selvästi talviolosuhteiden vaikutuksesta auton toimintamatkaan.