Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönottoa siirretään alkuvuoteen 2022. Alkuperäinen tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli huhtikuu 2021. Käyttöönotto siirtyy, koska osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista ei pysty saavuttamaan datahubin nykyistä käyttöönottoaikataulua.

Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa.

Suomen kaikki sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitetaan hoitamaan jatkossa kaikki sähkökaupan mittaus- ja käyttäjätietojen tiedonvaihto datahubin kautta. Tavoite on, että kuluttajan vaihtaessa sähkönmyyjää kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy Datahubin välityksellä. Tämä auttaa muun muassa kilpailuttamista.

Fingrid Datahub Oy:n keräämän tiedon perusteella noin 30 prosenttia jakeluverkkojen käyttöpaikoista jäisi datahubin ulkopuolelle, jos käyttöönotto tapahtuisi huhtikuussa 2021.

Osalla markkinatoimijoista ei ole vielä edes hankintasopimuksia datahubin käyttöönottoon tarvittaviin tietojärjestelmätoimituksiin. Viive käyttöönotossa on keskimäärin 6-12 kuukautta. Osalla markkinatoimijoilla ei ole mahdollisuuksia kiriä myöhästymistä kiinni.

Datahubin käyttöönottopäivämäärä vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella lähiviikkoina.

Energiaviraston ylijohtajan Simo Nurmen mukaan Fingrid Datahub asettaa järjestelmän käyttöönotolle konkreettisia, mitattavia välitavoitteita, joiden saavuttamisesta se raportoi säännöllisesti Energiavirastolle.

”Valvomme tämän perusteella välitavoitteiden saavuttamista ja tulemme nopealla aikataululla puuttumaan, mikäli sähkön jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei pysy uudessa Datahubin käyttöönottoaikataulussa. Korostamme, että jakeluverkonhaltijat ja vähittäismyyjät ovat omien hankkeidensa osalta kokonaisvastuussa ja vastaavat siis myös sopimuskumppaneidensa toiminnasta", Nurmi toteaa Energiaviraston tiedotteessa.