Viranomaisten sähköpostin automaattinen poissaoloilmoitus ei voi olla kirjoitettu vain englanniksi, eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa.