Viranomaisten sähköpostin automaattinen poissaoloilmoitus ei voi olla kirjoitettu vain englanniksi, eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa.

Kansalainen oli pettynyt apulaistietosuojavaltuutetun automaattisen poissaoloviestien englanninkielisyyteen. Hän kanteli asiasta eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle.

Suomessa viranomaisten kanssa asioidessa kaksikielisen viranomaisen tulee laatia automaattinen poissaoloviesti suomeksi ja ruotsiksi. Apulaisoikeusasiamies linjaa ratkaisussaan aiempiin päätöksiin nojaten, että muita kieliä voi käyttää lisänä, mutta ei suomen ja ruotsin sijasta, jotta kansalaisten kielelliset oikeudet toteutuisivat.

Apulaistietosuojavaltuutettu myönsi, että inhimillisen erehdyksen vuoksi sähköpostin automaattivastaus oli ollut virheellisesti vain englanniksi.

Toimiston ulkopuolelta tuleviin viesteihin lomakaudella automaattisesti vastaukseksi lähetetty viesti on ollut eri kielellä kuin toimiston sisäinen poissaoloviesti. Asia on sittemmin korjattu eikä apulaisoikeusasiamies nähnyt tarvetta muille toimenpiteille asiassa.