Helmikuussa 2022 avattu sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingridin datahub on sähkömarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä, johon kerätään dataa Suomen vajaasta neljästä miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.