HUS:in tietoliikenneverkkoon tuli häiriö 7. marraskuuta. Vakavin haitta ilmeni Uranus-potilastietojärjestelmässä, minkä vuoksi potilastyössä jouduttiin toimimaan puutteellisin tiedoin, kertoo Tivi-lehti.

Ongelmia ilmeni myös muissa järjestelmissä, ja niillä oli vaikutuksia lähes kaikkien potilaiden hoitoon. Erityisesti vaarantui vakavasti sairaiden potilaiden hoito.

Seuraavana päivänä häiriö toistui hieman suppeampana.

Onnettomuustutkintakeskuksen perjantain julkaistussa raportissa todetaan, että tietoliikennehäiriöt liittyivät potilastietojärjestelmän kannalta tärkeään runkokytkimeen. Runkokytkimen käyttöikä oli päättymässä. Sitä oli käytetty yhtäjaksoisesti kahdeksan vuotta ja käyttöikä oli päättymässä. Laitteiston uusiminen oli vireillä, mutta se viipyi. Lisäksi ohjelmisto- ja laitteistopäivityksiä oli tekemättä.

Ongelmat eivät iskeneet kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan ensimmäiset merkit nähtiin jo kaksi viikkoa aiemmin. Toteutunut vikamahdollisuus oli ollut laitevalmistajan tiedossa, joten kytkimeen olisi ollut tarjolla sekä ohjelmisto- ja laitteistopäivityksiä.

Tutkimustensa perusteella Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa sairaanhoitopiirejä määrittelemään tärkeimpien tietojärjestelmien ja niiden komponenttien kriittisyyden potilasturvallisuuden näkökulmasta. Järjestelmien luotettavuudesta tulee huolehtia ja asia on otettava huomioon myös tulevissa terveydenhuoltouudistuksissa.

Toiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö varmistaa, että terveydenhuollon toimijoilla on tietojärjestelmien ja niiden komponenttien huolto-, päivitys- ja uusimisohjelma. Päivitystarpeiden seurannasta pitää huolehtia. Päätöksenteko huoltotoimista pitää olla selkeä, jotta toimenpiteet eivät viivy.

Lähde: Tivi