Saksan sisäministeriö teetätti konsulttitalo PwC:llä eli PricewaterhouseCoopersilla tutkimuksen, joka vahvistaa jo kauan jatkuneet epäilyt oikeiksi. Liittovaltion koko julkinen hallinto on ihan liian riippuvainen yhdysvaltalaisen Microsoftin ohjelmistoista.

Maanantaina julkistetussa 34-sivuisessa selvityksessä PwC:n tutkijat kirjoittavat, että ongelma on levinnyt liittovaltion hallinnon kaikille tasoille, sillä 96 prosenttia viranomaisten tietokoneista toimii Microsoftin Office- tai Windows-käyttöjärjestelmillä.

"Näin vakava riippuvuus on uhka hallinnon strategisille tavoitteille. Huolet Microsoftin yksityisyyden suojasta vaarantavat jopa maan digitaalisen itsemääräämisoikeuden", tutkijat arvioivat.

Kauan muhinut ongelma

Nyt julkistettu riippuvuussuhde ei ole suinkaan uusi keksintö. Saksan hallintoa on ennenkin arvosteltu liian likeisistä väleistä Microsoftin kanssa. Kriitikot saivat viimeksi vettä myllyynsä kesällä, kun liittohallituksen ministerit päättivät jatkaa Microsoftin sopimuksia vuoteen 2022 saakka.

Vuonna 2018 Saksan keskushallinto maksoi Microsoftille lisenssimaksuja 73 miljoonan euron edestä. Tanakka summa ylitti ennustetun budjetin 25 miljoonalla eurolla, eikä näissä rahoissa ole vielä lainkaan ynnäilty osavaltioiden tai paikallishallintojen lisenssimaksuja.

Liittoparlamentissa opposition edustajat huomauttivatkin kesällä nopeasti siitä, miten yhden ohjelmistotalon laariin sataa satoja miljoonia euroja veronmaksajien rahaa.

Riippuvuusongelma on paitsi taloudellinen, myös poliittinen. Saksaan perustettu dataturvan viranomaisryhmä BSK ei ole onnistunut saamaan selkoa siitä, millaista dataa Microsoft kerää, analysoi ja tallentaa muualla kuin Saksassa.

PwC:n raporttia koskevassa vastineessaan Microsoft kertoi Tagesspiegel-lehdelle, että "yhtiö haluaa vain tukea Saksan hallitusta sen yrityksissä parantaa kansalaistensa digitaalisia palveluja."

Microsoft huomauttaa, että asiakkaat ovat valinneet sen ohjelmistojen käytön ja että vaihtoehtoja on vähän, kuten PwC:n tutkijatkin ovat myöntäneet.

Vähiä vaihtoehtoja tutkitaan

Vaihtoehtojen vähäisen määrän suhteen sisäministeriö ja PwC näyttävät olevan yhtä mieltä Microsoftin kanssa. Samaisessa Tagesspiel-lehdessä ministeriön edustaja sanoo, että hallinto ei suinkaan aio lopettaa Microsoftin käyttämistä huomenna, vaan edessä voi olla pitkiä neuvotteluja Microsoftin ja muiden ohjelmistotalojen kanssa.

"Tutkimme vaihtoehtoisia menettelytapoja, joilla tietyt ohjelmistot voidaan korvata. Tutkimukset tehdään yhdessä osavaltioiden ja Euroopan unionin kanssa", Saksan sisäministeri Horst Seehofer toteaa lausunnossaan.

PwC:n raportti tarjoaa Saksan hallitukselle vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi. Yksi mahdollisuus on varsinkin avoimen koodin ohjelmistojen lisääminen tulevaisuudessa.

Toinen tapa on aloittaa neuvottelut hallitsevan ohjelmistoyhtiön kanssa. Näin on tehty esimerkiksi Hollannissa, jossa maan oikeusministeriö on sopinut Microsoftin kanssa yhtiön keräämän telemetrisen datan tietoturvasta. Israelissa hallitus on puolestaan onnistunut alentamaan Microsoftin pilvitallennuksen kustannuksia.

PwC:n mielestä tavoitteissa pitää olla realistinen ja edetä askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa muun muassa käyttäjien it-taitojen varmistamista. Avoimen koodin ohjelmistoja ei saa jättää kehityksen ulkopuolelle.

Opittiinko Münchenin fiaskosta mitään?

Tästä päästäänkin mielenkiintoiseen seikkaan eli Münchenin onnettomasti päättyneeseen Linux-farssiin, joka PwC:n mielestä on kelpo esimerkki siitä, miten ohjelmistopulmia ei ainakaan pidä hoitaa.

Baijerilaiskaupunki aloitti vuosituhannen alussa kunnianhimoisen hankkeen nousta avoimen koodin käyttöjärjestelmien eli Linuxin ja LibreOfficen soihdunkantajaksi Saksassa. Syytkin olivat erinomaiset: tietoturva ja raha.

Alkuun hyvin edennyt hanke törmäsi nopeasti ongelmiin. Kolmasosa Münchenin viranomaisista päätti pitäytyä Microsoftin ohjelmistoissa, mikä loi kaupungin hallintoon kaksi päällekkäistä it-arkkitehtuuria.

Lopulta Münchenin kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2017 palata yhteen ja kaikille samaan käyttöjärjestelmään, Windowsiin. Toistakymmentä vuotta kestäneessä seikkailussa paloi paljon rahaa ja se jätti syvät arvet eri tahoille.

Esimerkiksi Münchenin it-pomo Karl-Heinz Schneider piti Linuxista luopumista pelkästään poliittisena päätöksenä. Hänen mukaansa sekä Linux että LibreOffice toimivat kaupungissa moitteettomasti, eikä mitään teknistä syytä siirtyä takaisin Windowsiin ollut olemassa.

Digisuvereniteetti nostaa päätään

Nykyoloissa digitaalinen itsemääräämisoikeus eli suvereniteetti nousee hankalaksi asiaksi poliittisille päättäjille, Saksan nettitalouden etujärjestö Econ edustaja Sidonie Krug arvioi ZDNetille.

"Liittovaltion it-arkkitehtuurissa melkein kaikilla osavaltioilla ja paikallishallinnoilla on omat it-järjestelmänsä. Näin kankeassa järjestelmässä päätösten tekeminen kestää liian kauan. Tästä syystä olemmekin esittäneet erityisen digitaalista asioista vastaavan ministeriön perustamista. Ongelmia ratkomaan tarvitaan yksi taho, jonka budjetissa on tarpeeksi panoksia", Krug sanoo.

Yli 2 600 saksalaista yritystä edustavan Bitkomin johtaja Bernhard Rohleder puolestaan korostaa sitä, että digitaalinen suvereniteetti tarkoittaa valinnan vapautta.

"Kysymys ei ole pelkän käyttöjärjestelmän valinnasta virkamiesten koneille vaan siitä, että käyttäjät saavat valita parhaiten töissään toimivat laitteet ja it-järjestelmät", Rohleder sanoo ja pelkää Saksan menettävän johtoasemansa uusien teknologioiden käyttäjänä EU:n piirissä.

Itsenäisyys on mahdollista - mutta se maksaa

Nürnbergiläisen Friedrich Alexander -yliopiston avoimen koodin ohjelmistojen professori Dirk Riehle näkee, että digitaalinen suvereniteetti voi toteutua myös Saksassa. Itsemääräämisen kolme ongelmaa ovat ohjelmistot, data ja palvelimet.

Data on näistä vaikein, sillä vain neljä prosenttia datasta tallennetaan EU:n alueella. Datan tallennuksessa Saksakin on eniten sitoutunut Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

"Sen sijaan ohjelmistoissa avoin koodi tarjoaa realistisia vaihtoehtoja. Palvelimissa myös Saksa voi rakentaa itse tarvitsemansa palvelinkeskukset", Riehle sanoo.

Digisuvereniteetin tarve vaihtelee eri hallinnonalojen välillä ja lisäksi vieläpä niin, että nettikuluttajat eivät saata tarvita sitä lainkaan. Siksi professorin mielestä digitaalisessa itsemääräämisessä pitää edetä varovaisesti.

"Digisuvereniteetti ja vallankin sen ylläpito voi tulla erittäin kalliiksi. Saksan talous ei ikinä yllä tässä asiassa skaalaetuihin. Joten kyllä, itsemääräämisoikeus on mahdollista, mutta ei ilman korkeita lisäkustannuksia", Riehle summaa oman kantansa riippumattomuudesta tai sitoutumisesta yhteen ohjelmistotaloon.

Lähde: Tivi