Aucklandin ylipisto on kehittänyt uutta, mobiilisovelluksia hyödyntävää yhdistelmäterapiaa tinnitukseen.

Yliopiston julkaiseman tutkimuksen mukaan sen kehittämä yhdistelmäterapia auttoi saamaan tinnituksen oireita selvästi kuriin kolmessa kuukaudessa 65 prosentilla koehenkilöistä. Pelkkää valkoista kohinaa tuottavia mobiilisovelluksia itsenäisesti käyttäneellä verrokkiryhmällä oireet eivät parantuneet.

Tässä yhdistelmäterapiassa audiologi luo potilaalle ensin tämän tinnituskokemuksen mukaan hoitosuunnitelman. Sen jälkeen potilas käyttää erilaisia kustomoitavia valkoista kohinaa tuottavia mobiilisovelluksia saamiensa ohjeiden mukaan.

Yksilöitävyyttä. Tutkimuksessa hyödynnettiin useita vapaasti saatavilla olevia, valkoista kohinaa tuottavia mobiilisovelluksia. Ruutukaappaus Aucklandin yliopiston julkaisusta.

Tinnitus on haamuääntä, joka voi johtua monista eri syistä ja jonka juurisyiden hoitaminen on vaikeaa. Tämän takia tinnituksen oireita on perinteisesti hoidettu valkoisella kohinalla ja käytösterapialla, joka auttaa potilaan aivoja jättämään tinnituksen huomiotta.

"Tämä on nopeampaa ja tehokkaampaa, ja 12 kuukauden sijaan yhä suurempi osa henkilöistä sai kontrollia takaisin jo 12 viikossa”, sanoo audiologian apulaisprofessori Grant Searchfield.

Yliopiston tutkijat kuvaavat tuloksia ”lupaaviksi”. Searchfieldin mukaan tutkimus on aiempia tuloksia merkittävämpi, ja sillä tulee todennäköisesti olemaan merkitystä tinnituksen hoitoon tulevaisuudessa.