Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo tiedotteessaan, että sopimukseton brexit vaikuttaa muun muassa henkilötietojen siirtämiseen. Brexitin on määrä tapahtua 31. lokakuuta, elleivät EU ja Iso-Britannia neuvottele erolle lisäaikaa.

Jos britit eroavat EU:sta ilman sopimusta, tulee valtiosta välittömästi EU:n ja ETA:n ulkopuolinen maa. ”Henkilötietoja voidaan sen jälkeen siirtää Isoon-Britanniaan ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista”, tiedotteessa todetaan.

Tietosuojavaltuutetun toimisto huomauttaa, että Euroopan komissio saattaa tehdä Britanniaa ja tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, jolloin tietoja voisi siirtää sen perusteella. Se kuitenkin vaatii valmistelua ja laajan arvioinnin kolmannesta maasta, joka on tässä tapauksessa Iso-Britannia. Mahdollinen päätös ei todennäköisesti valmis lokakuun lopussa, joten marraskuussa Britanniaa käsiteltäisiin ”normaalina kolmantena maana”.

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi ohjeet sopimuksettoman brexitin varalle:

  • Kartoita sopiva tietosuoja-asetuksen V luvun mukainen siirtoperuste.
  • Varmista, että siirtoperuste on käytössä ennen brexitin toteutumista.
  • Päivitä organisaatiosi tietosuojadokumentit tietojen siirron osalta, ja informoi tarvittaessa asiakkaitasi.

Tietojen siirtäminen Britanniasta EU-alueelle pitäisi olla jatkossakin vapaata. ”Ison-Britannian hallitus on ilmoittanut, että tietojen vapaa liikkuvuus Isosta-Britanniasta Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueelle on tarkoitus säilyttää”, tiedotteessa kerrotaan.

Lähde: Tivi