Sosiaali- ja terveysministeriössä oli tainnut unohtua lakikirja hyllyyn pölyä keräämään, mutta onneksi valvonta toimii. Apulaisoikeuskansleri antoi sosiaali- ja terveysministeriölle huomautuksen perustuslaissa säädetyn laillisuusperiaatteen vastaisesta menettelystä: lait säätää eduskunta, eivät ministeriön virkamiehet.

Tapaus koski Omakanta-järjestelmään asetettuja ikärajoja, joiden apulaisoikeuskansleri totesi jo vuonna 2017 rikkovan perusoikeuksia. Nyt samasta asiasta annettiin sosiaali- ja terveysministeriölle huomautus perustuslaissa säädetyn laillisuusperiaatteen vastaisesta menettelystä.

Ministeriö ylitti toimi- ja harkintavaltansa asettamalla Omakanta-järjestelmään 10 ja 12 vuoden ikärajat ilman perustuslain edellyttämää oikeusperustaa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ministeriön on täytynyt ymmärtää, ettei sillä ole ollut toimivaltaa asettaa Omakanta-järjestelmään ikärajoja, jotka ovat lain kanssa ristiriidassa.

”Mikäli alaikäisen kypsyyttä ja sen arvioimista koskevien ikärajojen asettaminen Omakannassa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, ikärajat on toteutettava lainsäädännön keinoin ja niiden asettamisesta päättää eduskunta, ei sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön johtoryhmä”, apulaisoikeuskansleri painottaa lausunnossaan.

Ministeriöllä on kyllä oikeus säätää asetuksella siitä, miten huoltajien mahdollisuus asioida lastensa puolesta teknisesti toteutetaan Omakannassa. Myös ministeriön esittämän oman kannan mukaan asetus ei antanut sille toimivaltaa säätää huoltajien ja lasten oikeuksia rajoittavista menettelyistä. Tästä huolimatta ministeriö toimi toisin eikä ryhtynyt valmistelutoimiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Ikärajoissa on kyse siitä, minkä ikäisten lastensa tietoja vanhemmat voivat Omakanta-palvelussa nähdä.