Artikkeli on ilmestynyt alun perin Tivi-lehdessä joulukuussa 2016. ”Iran on aloittanut uudelleen uraanin rikastamisen Natanzin ydinlaitoksessaan.”