Tekoälyn nopea kehitys pohjaa tällä hetkellä syväoppimiseen, jossa hyödynnetään lukuisia neuroverkkokerroksia ja massiivisten aineistojen prosessointia. Esimerkiksi ChatGPT on tuonut syväoppimismallit laajasti ihmisten tietoisuuteen.