Business Finland on myöntänyt noin 10,8 miljoonan euron jatkorahoituksen Batcircle 2.0 -konsortiolle. Aalto-yliopiston johtamassa yhteistyössä ovat mukana Itä-Suomen ja Oulun yliopistot, LUT-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja VTT sekä 15 yritystä.

Vuonna 2019 perustetun konsortion tavoitteena on Aalto-yliopiston tiedotteen mukaan parantaa kaivosteollisuuden, metalliteollisuuden ja akkukemikaalien valmistusprosesseja sekä lisätä litiumioniakkujen kierrätystä.

Hankkeen päämääränä on kehittää suomalaista akkumetallialaa ja vähentää Euroopan riippuvuutta raaka-aineiden ja valmiiden akkujen tuonnista. Tavoite on, että Suomeen syntyisi jopa miljardin euron akkutoimiala.

"Tähtäämme siihen, että kotimaisen akkumetalliekosysteemimme imussa kasvaa kiertotalouden periaatteita noudattava koko Euroopan laajuinen ekosysteemi, jossa Suomen asema veturina vahvistuu edelleen", kemian tekniikan korkeakoulun professori Mari Lundström sanoo Aalto-yliopiston tiedotteessa.

Konsortio tukee tänä vuonna julkaistua kansallista akkustrategiaa ja akkuarvoketjuun liittyviä yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita, sanoo tiedotteessa Metso Outotecin Tuomas van der Meer.

Hänen mukaansa tavoitteena on vauhdittaa Suomen ”kestävää ja vähähiilistä talouskasvua” sekä tukea liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista esimerkiksi kasvattamalla alan osaamista ja tiivistämällä yhteistyötä yli rajojen.

Konsortion tavoitteena on vahvistaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa on jo saavutettu lupaavia tuloksia muun muassa litiumioniakkujen raaka-aineiden jalostusprosessien ja kierrätyksen tehostamisessa.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että energiasektorille kriittisten metallien tarve nelinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä, jos Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteista halutaan pitää kiinni.