Tuleva lakimuutos mahdollistaa verkoista kansallisesti vaaralliseksi arvioitavien verkkolaitteiden poistamisen.

Kansainvälisesti Yhdysvallat on kannustanut liittolaisiaan määräämään kiellon Huawein laitteiden käyttämiselle viestintäverkoissaan. Suomessa tarkoituksena ei ole kirjoittaa lakiin, että operaattorit eivät voi käyttää tietyn valmistajan laitteita. Käyttökielto perustuu teknisiin kriteereihin, joita täyttämättömät laitteet tulee poistaa.

”Tämä on osittain liitoksissa 5g-turvallisuuteen, mutta laissa ei ole tarkoituksena millään tavalla jonkin verkkolaitevalmistajan säänteleminen tai markkinoilta poistaminen. Laki lähtee aivan neutraalista näkökulmasta”, johtaja Jukka-Pekka Juutinen Traficomista kertoo Tiville.

Suomen keinot ovat linjassa EU-komissio on antamien suosituksien kanssa. EU-tasolla puhutaan 5g-verkkojen käyttöönottovaiheessa kriittisten osien turvallisuutta varmistavista keinoista nimellä 5g toolbox eli 5g-työkalupakki.

Supo mukana arvioimassa laitteita

Eduskunta käsittelee syksyllä lakimuutosehdotusta, joka koskee viestintäverkkojen kriittisiä osia. Kyseessä on ehdotus sähköisen viestinnän palveluita koskevan lain uudeksi pykäläksi 244 a.

Tarkoitus ei ole kieltää mitään tiettyä yhtiötä toimimasta Suomessa verkkolaitteiden tarjoajana. Laki antaisi laitekohtaisesti viranomaisille mahdollisuuden kieltää tietyn laitteen käyttämisen, jos olisi painavia perusteita epäillä, että se vaarantaisi kansallista turvallisuutta tai maanpuolustusta.

Lain tultua voimaan liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi antaa tarkemmin määräyksen siitä, mitkä ovat verkkojen kriittisiä osia ja teknisesti millaisia laitteita niissä voidaan käyttää.

Laitekohtaisessa arvioinnissa hankitaan myös suojelupoliisin ja ulkoasiainhallinnon lausunto. Uhkaksi arvioitu laite poistetaan verkosta lain nojalla.

Traficom on aloittanut määrittelytyön lainsäädännön valmistelun rinnalla. Valmistelevan hankkeen aikana myös täsmentyy, minkä verkkojen osalta kriittiset osat määritellään.

Muutos on osa suurempaa lakipakettia, joka koskee sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja. Määräyksenantovaltuuden sisältävällä lakiehdotuksella pannaan kansallisesti täytäntöön kaksi EU-direktiiviä, niin sanottu teledirektiivi sekä avms:n nimellä tunnettu direktiivi, joka koskee televisio- ja radiotoimintaa ja muita audiovisuaalisia sisältöjä.

Lakiehdotuksessa muutoksen on esitetty tulevan voimaan 21. joulukuuta 2020. Eduskunta voi käsittelyssä päättää vielä myöhemmänkin ajankohdan.