Suomen elektronisen urheilun liitto Seul on ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Tämän myötä liiton toiminnanjohtaja on lomautettu 5. toukokuuta alkaen toistaiseksi ja muun henkilöstön työsuhteet irtisanotaan taloudellisin perustein 21. toukokuuta alkaen.

Liitto ajautui vaikeuksiin opetus- ja kulttuuriministeriön kieltäydyttyä käsittelemästä Seulin yleisavustushakemusta vuodelle 2022. Lokakuussa 2021 tehdyn kielteisen päätöksen syynä oli tekninen virhe.

Seulin tiedotteen mukaan liiton hallitus ja henkilöstö ovat kevään aikana käyttäneet merkittävästi aikaa erilaisten rahoitus- ja varainhankinnan vaihtoehtojen läpikäymiseen taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Alkuvuoden ajan liitto kykeni toimimaan normaalilla kapasiteetilla ja edistämään toimintasuunnitelman toteutumista.

Kireän taloustilanteen johdosta liiton hallitus kuitenkin arvioi sopeutustoimien olevan välttämättömiä kuluvan ja tulevien vuosien toimintakyvyn varmistamiseksi. Sopeutustoimista päätettiin hallituksen kokouksessa 19. huhtikuuta toiminnanjohtajan kanssa käydyn selvitystyön perusteella.

Päätöksillä liiton hallitus varmistaa, että liiton taloudellinen pohja ja maksukyky eivät vaarannu vuoden 2022 aikana. Sopeutustoimista huolimatta liitto pyrkii toteuttamaan kriittisimmät sääntömääräiset ja toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toiminnot suunnitellusti.

Liiton hallitus jatkaa työtään rahoituspohjan vahvistamiseksi ja pyrkii oman varainhankinnan kautta varmistamaan täysimääräiseen henkilöstövahvuuteen palaamisen ensi tilassa. Samaan aikaan Liiton hallitus seuraa tarkkaan taloustilanteen kehittymistä ja lupaa toimillaan varmistaa, että Liitto selviää niistä moninaisista velvoitteista, joita sillä Suomen elektronisen urheilun kentällä on.

“Hallituksen puolesta voin todeta, että tällaisten päätösten tekeminen ei ole inhimillisesti tarkasteltuna helppoa, vaikka niiden välttämättömyys on kaikille selvää. Erinomaista työtä tehneiden Liiton henkilöstön jäsenten lomautukset ja irtisanomiset ovat viimeinen asia, jonka hallitus halusi tehdä. Valitettavasti taloustilanne ei tässä vaiheessa yksinkertaisesti mahdollista muita ratkaisuja.”, toteaa Seulin hallituksen puheenjohtaja Ville Qvist tiedotteessa.

Sopeutustoimien seurauksena hallituksen puheenjohtaja Qvist ja varapuheenjohtajat ottavat vastuulleen merkittävän osan toiminnanjohtajalle kuuluneista työtehtävistä ja muut työtehtävät jaetaan hallituksen jäsenten kesken.