Valtioneuvosto eli tuttavallisemmin hallitus päätti keskiviikkona periaatteista, joilla varaudutaan valtion it-järjestelmien ylikuormitustilanteisiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Ohjeet koskevat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoria, ja jollei myöhemmin muuta päätetä, ne ovat voimassa 15. toukokuuta asti.

Tällä tavoin valtio pyrkii takaamaan kaikkein tärkeimpien järjestelmien toiminnan myös ylikuormitustilanteissa. Uhka-arvion lähtökohtana käytettiin tilannetta, jossa 20 prosenttia Valtorin tai ulkoisen kumppanin henkilökunnasta on sairaana, ja sen lisäksi tilannetta, jossa palveluiden käyttö on merkittävästi kasvanut.

Päätöksestä tiedotti valtioneuvoston internet-sivusto.

Varsinainen päätösteksti jakaa tietotekniikkapalvelut ja -toiminnot eri osa-alueisiin, joita ei määritelty tärkeiksi tai vähemmän tärkeiksi. Osa-alueiden sisällä tärkeysjärjestys määriteltiin viidelle alueelle yhdeksästä. Esimerkiksi verkkopalveluissa tärkeintä on runkoverkko, ja viestintäpalveluissa sähköposti. Täsmälliset listat luetellaan alempana.

Osa-alue A. Verkkopalvelut

 1. Runkoverkko- ja liityntäverkkopalvelut
 2. Liitynnät muihin verkkoihin
 3. Muut verkkopalvelut

Osa-alue B. Etäkäyttö- ja lähiverkkopalvelut

 1. Tilanne- ja johtokeskusten kiinteä lähiverkko
 2. Etäkäytön mahdollistavat palvelut operatiivisessa toiminnassa
 3. Etäkäytön mahdollistavat palvelut etätyössä (koti tms.)
 4. Toimipisteiden langattomat lähiverkot
 5. Toimipisteiden kiinteät lähiverkot

Osa-alue C. Käyttäjätuki sekä työasema- ja tulostuspalvelut

 1. Etätukipalvelut
 2. Lähitulipalvelut
 3. Tulostus- ja skannauspalvelut
 4. Laiteasennuspalvelut ja laitteiden jakelu

Osa-alue D. Viestintäpalvelut

 1. Sähköpostipalvelut ja mobiilisähköposti
 2. Työaseman pikaviesti- ja kokouspalvelut
 3. Mobiiliviestintäpalvelut (puhepalvelut ja pikaviestit)
 4. Yhteinen julkaisualusta ja muut palvelutuottajan tuen piirissä olevat internet-sivustot
 5. Työasemalla toteutettavat videoneuvottelupalvelut
 6. Erillisillä videoneuvottelulaitteilla toteutettavat videoneuvottelupalvelut
 7. Muut viestintäpalvelut

Osa-alue E. Asian- ja dokumenttien käsittelyä tukevat palvelut

 1. Ryhmätyöskentelyä ja tallentamista tukevat palvelut (verkon kautta tarjottavat)
 2. Asiankäsittely- ja dokumentinhallintajärjestelmät (ml. Valtorin tuen piirissä olevat asiakkaiden järjestelmät)

Osa-alueet F, G, H ja I eivät sisältäneet tärkeysjärjestystä, vaan ainoastaan maininnan niiden olemassaolosta:

 • Osa-alue F. Tietoturva- ja kyberturvallisuuspalvelut
 • Osa-alue G. Identiteetin, roolin- ja pääsynhallintapalvelut
 • Osa-alue H. Konesali- ja kapasiteettipalvelut
 • Osa-alue I. Muut välttämättömät palvelut (DNS, NTP, yhdysväylät, valvonta- ja hallintapalvelut)

It-palvelujen tuottamisen ja ylläpidon tärkeysjärjestyksen lisäksi valtio määritteli priorisointijärjestyksen myös käyttökohteille. Tärkeimmäksi arvioitiin hätäkeskustoiminta, ensiapu ja yliopistollisten keskussairaaloiden sairaanhoito tässä järjestyksessä. Valtion johtaminen jäi sijalle 6, rajaturvallisuus sijalle 9, verotus sijalle 12, sosiaaliedut sijalle 14 ja sotilaallinen maanpuolustus sijalle 27.

Vähiten akuuttina erikseen mainittuna käyttökohteena hallitus pitää kiinteistöjen hallintaa ja ylläpitoa (sija 29). Lista näkyy kokonaisuudessaan oheista kuvakaappausta klikkaamalla. Kuva on yhdistetty alkuperäisessä dokumentissa kahdelle sivulle jakautuneesta tekstistä.